• Tijden medicatie ophalen gewijzigd

  Indien uw herhaalmedicatie voor 10.00 uur wordt besteld, dan staat dit de volgende werkdag na 12.00 uur voor u klaar in de apotheek

  NB: na 10.00 uur gebracht; dan pas na 2 werkdagen klaar!

  Algemeen

  In Huisartsenpraktijk Kesteren werken vier huisartsen. Samen verzorgen ze de spreekuren en vervangen ze elkaar bij afwezigheid. Daarnaast werkt er in de praktijk een afgestudeerde arts die zich specialiseert tot huisarts. Deze arts maakt, steeds gedurende een jaar van zijn/haar specialisatie, deel uit van het team. Verder werken er 4 praktijkondersteuners en 5 doktersassistentes. De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

  Inschrijving

  Indien u zich bij ons wilt inschrijven als patiënt en u woont in Kesteren of 1 van de aangrenzende dorpen, dan bent u van harte welkom.
  U kunt langs komen op de praktijk of telefonisch contact opnemen. We hebben een ingevuld inschrijfformulier nodig, een voor elk gezinslid / huisgenoot en u dient zich bij inschrijving te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
  Daarna willen we u vragen uw vorige huisarts te verzoeken het medisch dossier en uw vorige apotheek het medicatie dossier naar ons op te sturen.
  U kunt het inschrijfformulier hier invullen, of verkrijgen bij de assistente.

  Praktijk ondersteuning

  De praktijkondersteuner heeft een aanvullende opleiding gevolgd speciaal gericht op het werken in een huisartsenpraktijk. Zij heeft specifieke kennis op het gebied van chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus (“suikerziekte”), astma/COPD en hart- en vaatziekten.  In onze praktijk zijn dit Elsa Klijn en Mariëlla de Vries .

  Daarnaast hebben we ook praktijkondersteuners die psychische zorg bieden. Zij brengen psychische klachten nader in kaart en geven kortdurende behandeling. Deze begeleiding wordt door Jessica Nijboer gegeven.

  De praktijkondersteuner ouderenzorg heeft een belangrijke rol de zorg voor de groep kwetsbare ouderen. Zij wordt ingezet om de complexe problematiek goed in kaart te brengen en om de zorg indien nodig beter te coördineren. Uitgangspunten zijn dat de patiënt centraal staat, de huisarts de regie rond de zorg van de patiënt houdt en dat verschillende disciplines actief betrokken worden. Mariëlla de Vries is tevens werkzaam als praktijkondersteuner ouderenzorg.

  De praktijkondersteuners werken met een eigen spreekuur op doorverwijzing en onder verantwoordelijkheid van de huisartsen.

  De zorg geleverd door de praktijkondersteuner valt geheel onder de huisartsenzorg en wordt dus volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Er is geen eigen bijdrage nodig en het consult gaat ook niet ten koste van uw eigen risico.

  Doktersassistente

  Bij de doktersassistente kunt u, behalve voor afspraken en herhaalrecepten, ook terecht voor veel praktische vragen.
  Daarnaast kunt u bij haar op afspraak terecht voor onder andere:
  –    Uitspuiten van oren
  –    Zwangerschapstesten
  –    Urine- en beperkt bloedonderzoek
  –    Verwijderen van hechtingen
  –    Uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek
  –    Informatiefolders over allerlei onderwerpen
  –    Vragen over nota’s of betalingsvoorwaarden
  –    Afhalen van verwijsbrieven, machtigingen en dergelijke

  Wrattenspreekuur

  De doktersassistente verzorgt ook het wrattenspreekuur. Dit wordt elke eerste en derde dinsdag van de maand gehouden. U kunt hiervoor een afspraak maken!

  Buiten Praktijkuren

  Voor dringende gevallen is er altijd een huisarts bereikbaar via de “Huisartsenpost Gelders Rivierenland” in Tiel. Wanneer u het nummer 0900 – 7060504 belt wordt u te woord gestaan door een ervaren doktersassistente. Indien nodig kunt u, na het maken van een afspraak, langsgaan op de Huisartsenpost. Deze bevindt zich in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Als u om medische redenen niet in staat bent te gaan, komt één van de huisartsen bij u thuis. Het spreekt vanzelf dat u alleen bij gevallen, die niet tot het gewone spreekuur kunnen wachten, een beroep doet op de huisartsenpost.

  Nascholing

  Alle medewerkers hebben verplicht regelmatig nascholing. Zij worden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Daardoor kan het voorkomen dat een medewerker afwezig is tijdens praktijkuren.

  Accreditatie

  De NHG accreditatie is een keurmerk van Het Nederlands Huisartsen Genootschap, dat laat zien dat de praktijk kwaliteit levert en continu verbetert.

  Om te laten zien dat alles bij onze huisartsenpraktijk van goede kwaliteit is en wij steeds blijven verbeteren krijgen wij jaarlijks een NHG auditor op bezoek. Deze let vooral op veiligheid, het goed in orde zijn van voorraden, hygiëne en wetgeving. Kortom wij worden heel uitgebreid gecontroleerd en geadviseerd.

  Als patiënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het toetsingsproces wordt er naar de mening van patiënten gevraagd. Uw mening blijft dus van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? Wij nemen uw opmerkingen graag in ontvangst!

  Enkele voorbeelden van verbeteringen die zijn gerealiseerd naar aanleiding van ervaringen van patiënten zijn : een nieuwe telefooncentrale met meerdere lijnen zodat er een kortere wachttijd is aan de telefoon.  Afgelopen jaar hebben we op elke spreekkamer printers geïnstalleerd zodat patiënten niet na afloop van het consult bij de balie te hoeven wachten op bijvoorbeeld een recept of verwijzing. Het wratten spreekuur was eerst een inloopspreekuur waardoor de wachttijd flink kon oplopen, daarom is er nu een spreekuur op afspraak.

  Heeft u een klacht over onze praktijk ?

  Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

  Indien u een klacht wil indienen kunt u een klachtenformulier invullen en inleveren bij een van onze medewerkers. De huisarts neemt uw klacht dan in behandeling.
  De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.

  Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Dit kan ook wanneer u de klacht niet direct met onze praktijk wilt bespreken. U kunt dan uw klacht indienen bij www.skge.nl